Eekoon myynti kehittyi positiivisesti edellisvuodesta, henkilöstön työtyytyväisyys kaikkien aikojen paras


25.02.2022

Ennätyksellisen paljon hyötyä Eekoon asiakasomistajille

Myynti asiakasomistajille kehittyi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasomistajille palautui Bonuksena ja maksutapaetuna 10,6 miljoonaa euroa, joka kasvoi edelliseen vuoteen verrat-tuna 6 %. Eekoolla oli vuoden 2021 lopussa 68 824 asiakasomistajaa ja S-ryhmän asiakasomistajatalouksia oli 83,1 % alueen kaikista talouksista. 45 % Eekoon asiakasomistajista käyttää S-mobiilia.

Eekoon työtyytyväisyys parani entisestään

Eekoo on henkilöstömäärällään merkittävä työllistäjä maakunnassa. Eekoon henkilöstömäärä oli vuoden 2021 lopussa 949, mikä on 64 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kesällä 2021 Eekoossa työskenteli yhteensä yli 250 kesätyöntekijää ja näiden lisäksi 370 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijaa.

Yhtenä vuoden painopistealueena oli henkilöstön kattavien työsuhteiden (30 viikkotuntia tai enemmän) tarjoaminen yhä useammalle eekoolaiselle. Tämän avulla varmistetaan työnteki-jöiden hyvä työtyytyväisyys ja riittävä toimeentulo. Kattavien työsuhteiden piirissä vuonna 2021 oli yli 60 % eekoolaisista.

Syksyllä 2021 tehdyn työyhteisötutkimuksen mukaan eekoolaisten työtyytyväisyys oli kaikkien aikojen paras ja nousi jo viidettä vuotta peräkkäin. Eekoon työntekijät arvostavat erityisesti hyvää johtamista, yrityskulttuuria sekä kehittymismahdollisuuksia ja ammatillisen osaamisen tukemista. Eezy Spiritin henkilöstötutkimuksen mukaan Eekoo on jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021.

Eekoo palkitsi henkilöstöään maksamalla kannuste- ja tulospalkkioita yhteensä 1,2 milj. euroa sosiaalikuluineen. Koko henkilökunta sai ylimääräisen 300 euron koronabonuksen Eekoon varsinaisen palkitsemisohjelman lisäksi.

Olen ylpeä koko Eekoon henkilöstön joustavasta ja sitoutuneesta työstä tässä pitkään jatkuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa. Koko henkilöstömme on upeasti omalla esimerkillisellä toiminnallaan varmistanut niin turvallista asiointia toimipaikoissamme, kuin alueemme huoltovarmuutta. Haastavana vuonna myös yhä useampi eekoolainen on rohkeasti ja positiivisella asenteella lähtenyt opettelemaan uusia tehtäviä osuuskauppamme sisällä, kiittelee Eekoon toimitusjohtaja Juha Riikola.

Eekoon vastuullisia tekoja

Eekoon vuonna 2021 käyttämä sähkö oli 100 % uusiutuvaa sähköä, josta 65 % on tuotettu omalla tuulivoimalla ja aurinkopaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmät ovat Eekoon yhdeksän toimipaikan katolla ja parhaimmillaan aurinkopaneelit tuottavat noin viidenneksen toimipai-kan kuluttamasta sähköstä. Tehokkaimmillaan niiden tuotanto on kesällä, jolloin kylmälaitteetkin kuluttavat eniten sähköä. Vuoden aikana tuotettu sähkö vastaa yli 900 kerrostalotalouden tai yli 180 omakotitalouden kuluttamaa sähköä tai sillä pesisi 407 000 koneellista pyykkiä. Tuotantomäärällä on myös todellisia ympäristövaikutuksia co2-päästöjen vähentyessä jopa 270 000 kilogrammaa vuodessa. Eekoon suurin aurinkosähköjärjestelmä löytyy Imatran Prisman katolta, jonka 3300 paneelin koko tuotanto käytetään hyödyksi Prismakiinteistössä.

Eekoon jätteet kierrätetään ja uudelleen käytetään, jolloin ne eivät mene kaatopaikalle. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen osuus vuonna 2021 oli 80 %. Energiajae menee energiapolttoaineeksi, jolloin jätehuollon kokonaishyötykäyttö on 100 %.

Eekoon marketit ja ravintolat hillitsevät ruoasta syntyvää hävikkiä monin eri tavoin. Asiakkaille annetaan marketeissa erillinen ilta-alennus jo aiemmin alennetuista elintarvikkeista ja ravin-tolat myyvät ResQ Clubin kautta ylijäämäruokaa, joka muutoin menisi hävikkiin. Eekoon ruokakaupat antavat ruoka-apua erilaisten järjestöjen tai yhdistysten kautta ja ruoka-apu tavoittaa lähes 1500 avunsaajaa viikoittain.

Eekoo tekee yhteistyötä hyvin laajasti paikallisten yritysten kanssa, millä luodaan hyvinvointia ja työtä toimialueen asukkaille. Vuonna 2021 Eekoo osti 8,6 miljoonalla eurolla tuotteita myytäväksi 87 paikalliselta yhteistyökumppanilta, sekä paikallisia palveluostoja 12 miljoonalla eurolla yli 300 eteläkarjalaiselta yritykseltä.

Eekoo oli vahvasti mukana tukemassa paikallisia seuroja ja yhdistyksiä mm. Kannustajat-ohjelman kautta. Eekoo muistaa stipendein ansioituneita opintonsa päätökseen saaneita nuoria, joiden opinnot ovat liittyneet Eekoon toimialoihin. Vuonna 2021 Eekoo antoi 2 000 euron joululahjoituksen Hope ry:lle, jonka kautta lahjoitus ohjautui apua tarvitseville eteläkarjalaisille lapsiperheille, joita joulukeräyksessä oli mukana yli 200 perhettä.

Palveluverkostoa kehitettiin yhteensä 12,2 miljoonalla eurolla

Lappeenrannan Prisma-Korttelin avajaisia vietettiin toukokuussa 2021. Investoinnin arvo oli yhteensä 15,5 miljoonaa euroa ja hanke työllisti yli 200 henkilöä kahden vuoden aikana. Rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota vastuulliseen rakentamiseen ja ympäristöasioihin. Myymälän ovellisista ja energiatehokkaista kylmäkalusteista saatava lauhdelämpö hyödynnetään koko Prisma-kiinteistön lämmitykseen. Prisma-kiinteistön katolla oleva aurinkovoimala tuottaa sähköä keskimäärin 20 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen verran. Eekoon lähihistorian suurin investointi turvaa Etelä-Karjalan vetovoimaisimman kauppapaikan kilpailukykyisimmät palvelut myös tulevaisuudessa. Prisma-Korttelin palvelutarjonta on monipuolistunut vuokralaisten täydentäessä Prisman palvelutarjontaa.

Imatran Prismakeskukseen tehtiin laaja vuokratilojen muutos, kun keväällä 2021 Eekoo sai vuokralaisekseen suomalaisen perheyrityksen Motonet Oy:n. Motonet sopi erinomaisesti täydentämään Imatran Prisman valikoimia ja asiakkaat ottivat heti uuden toimipisteen hyvin vastaan.

Eekoo uudisti koko S-market-ketjunsa ensimmäisenä osuuskauppana Suomessa ja kaksi vuotta kestänyt uudistuskierros valmistui alkuvuodesta 2021. Muutoksia tehtiin asiakkaiden toiveita kuunnellen ja samalla myymälöihin tehtiin palvelua parantavia aukioloaikamuutoksia. Uudistuksilla turvataan asiakasomistajille nykyaikaiset palvelut pitkäksi aikaa Eekoon toimialueella.

Kesäkuussa 2021 Eekoo avasi Salen Ruoholammelle. Myymälä rakennettiin hiilineutraalisti puurakenteisena, jonka lämmityksessä hyödynnetään kylmäjärjestelmän lauhdelämpöä. Sale Ruoholammen valikoima rakennettiin asiakkaiden tuotetoiveita kuunnellen vastaamaan alueen asiakkaiden kysyntään.

Ruoan verkkokaupan voimakas kysyntä jatkoi kasvuaan. Lappeenrannan Prisma-Kortteliin avattiin keväällä 2021 nykyaikainen ruoan verkkokaupan noutopiste, joka palvelee asiakkaita 24/7.

Eekoon myynti ja tulos kasvoi

Etelä-Karjalan Osuuskaupan kokonaismyynti vuonna 2021 oli 383 miljoonaa euroa, joka kasvoi 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät tekijät myynnin kasvulle olivat Prismojen ja S-market-ketjun uudistaminen sekä Etelä-Karjalan vilkas matkailukesä ja sitä kautta onnistunut kesäkauppa kaikilla toimialoilla.

Eekoon operatiivinen tulos oli 9,5 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Etelä-Karjalan Osuuskaupan talous ja vakavaraisuus ovat edelleen vahvalla tasolla. Omavaraisuusaste oli 84,9 %.

Eekoon hallitus esittää edustajiston kevätkokoukselle 2,4 miljoonan euron ylijäämänpalautuksen maksamista Eekoon asiakasomistajille.

Eekoon tulevaisuuden näkymät

Eekoo parantaa asiakasomistajien palvelutarjontaa myös tänä vuonna. Kokonaisinvestointeihin on varattu vuonna 2022 yli 10 miljoonaa euroa.

Eekoo rakentaa uuden S-marketin Kourulaan

Eekoo rakentaa vuoden 2022–2023 aikana uuden S-marketin keskeiselle paikalle Lappeenrannan Kourulaan Karankokadun ja Honkakadun kulmaan. Myymälärakennuksen koko tulee olemaan 900 m2, josta myyntipinta-alaa on 720 m2. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on 4,3 miljoonaa euroa. S-market Kourula tuo alueelle nykyaikaisen myymälän laajalla valikoimallaan ja tulee työllistämään 7–8 työntekijää.

Original Sokos Hotel Lappee uudistuu

Original Sokos Hotel Lappee uudistuu vuosina 2022–2023 ja se käsittää yli puolet koko hotellin kokonaiskapasiteetista. Huoneiden sisustukseen tuodaan teemoja eteläkarjalaisesta luonnosta ja Saimaasta. Uudistuksen tavoitteena on tuottaa asiakkaille mieleenpainuvia hotellikokemuksia ja vahvistaa Original Sokos Hotel Lappeen asemaa kaupungin ykköshotellina työ- ja vapaa-ajanmatkustajille. Myös valinnanvaraa on jatkossa enemmän, kun superior- ja perheluokan huoneiden määrä kasvaa. Investoinnin kokonaisarvo on 6,8 miljoonaa euroa.

Eekoo rakentaa kattavan ABC-latausverkoston

Kesällä 2022 Eekoo aloittaa ABC-latausverkoston rakentamisen, joka valmistuu kokonaisuudessaan vuoteen 2024 mennessä. Ensimmäiset latauspisteet valmistuvat Lappeenrannan ja Imatran Prismojen, Original Sokos Hotel Lappeen, ABC-liikennemyymälöiden sekä kuuden S-marketin yhteyteen lähelle arjen jokapäiväistä asiointia.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan vuosi 2021

• Myynti 383 miljoonaa euroa
• Operatiivinen tulos 9,5 miljoonaa euroa
• Lähes 11 miljoonaa euroa Bonusta ja maksutapaetua
• Asiakasomistajia 68 824, S-ryhmän talouspeitto 83,1 %
• 12,2 miljoonaa euroa asiakasomistajien palveluiden kehittämiseen
• Investoinneista 6,2 miljoonaa euroa ostoina Etelä-Karjalasta
• Paikalliset tuoteostot Etelä-Karjalasta 8,6 miljoonaa euroa
• Paikalliset palveluostot Etelä-Karjalasta 12 miljoonaa euroa
• Henkilöstön työtyytyväisyys kaikkien aikojen paras
• 949 eekoolaista

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan Osuuskauppa, toimitusjohtaja Juha Riikola, puh. 010 7620 010, juha.riikola@sok.fi