Historia


Eekoo on 117-vuotias palvelualan yritys

Kaikki alkoi Mooseksesta. Tarkemmin sanoen Mooses Holopaisesta, nuoremmasta. Maaliskuussa 1907 pidetyssä maamiesseuran kokouksessa puheenjohtajana toiminut  Mooses Holopainen nuorempi esitti osuuskaupan perustamista. Kokouksesta lähetettiin kirje Lappeen maamiesseuralle, jota pyydettiin järjestämään neuvottelukokous. Neuvottelukokouksen tarkoituksena oli perustaa yhteistuumin osuuskauppa, josta maamies saisi ostaa apulannat ja väkirehut sekä muut maataloudessa tarvitsemansa tarvikkeet.

Maalaisten Osuuskaupan perustava kokous oli lokakuun 5. päivänä 1907.  Vuosien saatossa osuuskaupan nimi muutettiin Osuuskauppa Yhtymäksi ja vuonna 1984 Etelä-Karjalan Osuuskaupaksi.

Osuuskaupan historia on ollut monivaiheinen. Se on ollut osana koko maassa toimivaa kaupparyhmää, mutta samalla se on ollut paikallisten kylien, sittemmin kunnallinen vaikuttaja, ja viime vuosikymmeninä se on aktiivisesti vaikuttanut koko maakunnan palveluiden kehittymiseen.

Etelä-Karjalan Osuuskauppa on merkittävä kaupan alan toimija Etelä-Karjalan alueella ja sen taloudellinen asema on vakaa. Etelä-Karjalan Osuuskauppa käyttää liiketoiminnastaan syntyvän tuloksen kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan palveluiden kehittämiseen.