Kannustajat-ohjelma

Eekoo tukee lasten- ja nuorten harrastustoimintaa vuosittain järjestettävällä Kannustajat-tukihaulla. Keskitetyssä haussa kaikki Eekoon toimialueella lasten ja nuorten urheilu- tai kulttuuriharrastuksia järjestävät seurat voivat keskitetysti hakea tukea toimintaansa.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan lasten ja nuorten harrastustoimintaan suunnatun Kannustajat–ohjelman tämän vuoden tukihaussa on jaossa 10 000 euroa. Tukea on jaettu Eekoon toimialueella lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille keskitetyssä tukihaussa vuodesta 2016. Kaikille avoimella haulla varmistetaan, että maakunnan toimijoilla on yhdenvertainen mahdollisuus tulla huomioiduksi tukieuroja jaettaessa. Edellytyksenä on, että osuuskaupan maksama tuki kohdistuu lasten sekä nuorten liikuntaan ja urheiluun ja vapaa-aikaan.

Hakuaika on päättynyt tältä vuodelta. Valituille seuroille ilmoitetaan valinnasta maaliskuun lopussa.

Kannustajat-kausi seuroille on vuoden mittainen.