Eekoon hallinto ja johto


Eekoo tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Eekoon hallinto ja johto

Eekoo on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen, eteläkarjalaisten ihmisten omistama yritys. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen. Kaikkien Eekoon toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja neljä hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet vuonna 2024 ovat Antti Lehmusvaara, Pekka Liutu, Mika Suomalainen ja Kristiina Timperi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikola.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvosto

Eekoon hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 on edustajiston valitsemia. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, vahvistaa osuuskaupan strategiat ja tavoitteet.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvosto 2024

 • Eineluoto Sari, palvelupäällikkö, Luumäki
 • Hiltunen Laura, controller, Lappeenranta
 • Hirvonen Matti, ylikonstaapeli, Imatra
 • Härkönen Juha, ohjaaja, yrittäjä, Lappeenranta
 • Kemppi Jouni, työnjohtaja, sähköasentaja, Lappeenranta
 • Kokko Lea, yrittäjä, Punkaharju
 • Kolehmainen-Mattinen Sirpa, KLT-kirjanpitäjä, Lappeenranta
 • Koskinen Jouko, maanviljelijä, Savitaipale
 • Lohko Eveliina, palvelupäällikkö, Lappeenranta
 • Multisilta Eeva, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Lappeenranta
 • Nylund Tarja, johtaja, Lappeenranta
 • Rehunen Kirsi, varhaiskasvatuksen opettaja, Taipalsaari
 • Solja Jaana, hotellin vastaanottovirkailija, Imatra
 • Sorvo Sari, myyntipäällikkö, Lappeenranta (henkilöstön edustaja)
 • Suninen Kari, toimitusjohtaja, Lappeenranta
 • Taipale Timo, tulliylitarkastaja, Lappeenranta
 • Toiviainen Veli-Pekka, yrittäjä, Ruokolahti
 • Tuunanen Jussi, toimitusjohtaja, Parikkala
 • Tuusvuori-Toivola Susanna, myyjä / työsuojeluvaltuutettu, Lappeenranta (henkilöstön edustaja)
 • Varis Juha, professori, Lappeenranta
 • Varis Tapio, lehtori, Imatra

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Kari Suninen Lappeenrannasta ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ylikonstaapeli Matti Hirvonen Imatralta.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajisto

Etelä-Karjalan Osuuskaupan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 60 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen edustajiston toimikausi on 2022-2026.

Edustajiston jäsenet näet klikkaamalla tästä.

 

Etelä-Karjalan Osuuskaupan johtoryhmä