Eekoon työtyytyväisyys kaikkien aikojen paras


06.02.2023

Syksyllä 2022 tehdyn työyhteisötutkimuksen mukaan eekoolaisten työtyytyväisyys oli jälleen kaikkien aikojen paras ja nousi jo kuudetta vuotta peräkkäin. Eekoo on myös yksi Suomen innostavimmista työpaikoista.

Vuosittaiseen työyhteisökyselyyn vastasi 95,1 % eekoolaisista ja vastaajien arvioiden mukaan tyytyväisyys on yli 10 yksikköä enemmän, kuin suomalaisten yritysten keskiarvo. Työtyytyväisyyttä mittaava TYT-indeksi oli 79,4 ja kehittyi positiivisesti jo kuudetta vuotta peräkkäin (asteikko 0–100, jossa tulos on 0, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen kriittisiä, ja 100, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen myönteisiä vastatessaan kaikkiin indeksikysymyksiin).

Eekoolaiset arvostavat erityisesti hyvää johtamista, palkitsemisen oikeudenmukaisuutta, tehokasta päätöksentekoa ja sujuvaa yhteistyötä eri toimipaikkojen välillä.

Vuoden takaiseen tutkimukseen eniten kehittyivät päälliköiden antama tunnustus hyvistä työsuorituksista, sujuvat työjärjestelyt toimipaikassa sekä henkilöstön kuuleminen tehtäessä heitä koskevia päätöksiä. Toimintaamme kehitetään yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa, joten tutkimuksen tulokset käydään läpi työryhmittäin ja tehdään kehittämistoimenpiteet, jotta voimme olla vielä entistäkin parempi työpaikka.