Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikola on valittu SOK:n hallitukseen


09.11.2023

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) hallintoneuvosto on tänään kokouksessaan tehnyt valinnat SOK:n hallituksen jäsenistä vuodelle 2024. Kokouksessa Etelä-Karjalan Osuuskaupan (Eekoo) toimitusjohtaja Juha Riikola on valittu SOK:n hallituksen jäseneksi.

SOK:n hallituksen yhdeksän henkilön jäsenistö koostuu alueosuuskauppojen toimitusjohtajista, kahdesta S-ryhmän ulkopuolisesta jäsenestä, sekä sen puheenjohtajasta, joka on SOK:n pääjohtaja.

Päätöksen tehneessä SOK:n hallintoneuvostossa on 19 jäsentä. SOK:n hallintoneuvostossa on yksi jäsen jokaisesta alueosuuskaupasta. Etelä-Karjalan Osuuskauppaa on hallintoneuvostossa edustanut vuodesta 2018 alkaen Eekoon hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Suninen. Alueosuuskaupan hallintorakenteessa hallintoneuvoston puheenjohtaja on toimitusjohtajan hallinnollinen esimies.

Tämä on historian ensimmäinen kerta, kun Eekoon toimitusjohtaja on valittu SOK:n hallituksen luottamustehtävään. Valinta on yksi osoitus niin Juhan pitkäaikaisesta tuloksellisesta työurasta S-ryhmässä kuin Eekoon johdonmukaisesta positiivisesta kehityksestä hänen toimitusjohtaja-aikanaan, toteaa Eekoon hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Suninen.

Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa keskitetysti yhteiset hankinta-, asiantuntija- ja tukipalvelut osuuskaupoille. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä. Liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin.

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto toimii suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojana. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

SOK:n hallitus 2024

Hannu Krook, pääjohtaja, puheenjohtaja
Kim Biskop, toimitusjohtaja
Nermin Hairedin, toimitusjohtaja
Katri Harra-Salonen, digijohtaja
Antti Heikkinen, toimitusjohtaja
Juha Riikola, toimitusjohtaja
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja
Harri Miettinen, toimitusjohtaja
Antti Määttä, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan Osuuskauppa
hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Suninen, puh. 040 558 3706
toimitusjohtaja Juha Riikola, puh. 044 719 7210