S-ryhmä lähes puolitti hiilidioksidipäästönsä


26.04.2016

S-ryhmän omasta toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 40 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Säästöt ovat syntyneet pääosin omasta tuulivoimatuotannosta ja tehokkaammasta energiankäytöstä.

– Suomi allekirjoitti Pariisin ilmastosopimuksen viime perjantaina ja ilmastonmuutoksen torjunta vaatii toimia meiltä kaikilta. Uskomme, että yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintään, vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen SOK:lta painottaa. 

Kaupparyhmä investoi uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä panostaa energiatehokkaampaan toimintaan.

Kannelliset pakastealtaat ja ovelliset maitohyllyt ovat hyviä esimerkkejä toimipaikkatason energiansäästöstä. Toimipaikkojen suhteellinen energiankulutus onkin tehostunut 31 prosenttia viimeisen kuuden vuoden aikana. Lisäksi jätteiden hyötykäyttöaste on noussut 70 prosentista 93 prosenttiin.

Asiakasomistajat vaikuttavat valinnoillaan

S-ryhmä pyrkii tekemään asiakasomistajiensa arkiset ekoteot mahdollisimman helpoksi. Yhdessä reilun kahden miljoonan omistajan kanssa tehtävät teot lisäävät ympäristöystävällisemmän toiminnan vaikuttavuutta. 

Viime vuonna asiakasomistajat tekivät monia vastuullisia valintoja. Esimerkiksi marketeissa loppuvuonna 2015 lanseerattu Kuukauden satokausituotteet -konsepti otettiin innolla vastaan: kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kasviksia ostettiin yli 4,5 miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa nautittiin pelkästään kotimaisesta lihasta valmistettuja annoksia. Autoilijat tankkasivat ekologisempia polttonesteitä ja latasivat sähköautoja. Lisäksi tuhannet asiakasomistajat yöpyivät Green Key -ympäristömerkin saaneissa S-ryhmän hotelleissa.

Voit lukea kattavammin S-ryhmän ja asiakasomistajien viime vuoden vastuullisista teoista ja tapahtumista tänään 26.4. julkaistusta Sinun omistamasi – S-ryhmä ja vastuullisuus 2015 -vuosikatsauksesta.