S-ryhmä tähtää vastuullisuuden edelläkävijäksi


17.05.2013

S-ryhmän keskiviikkona julkaiseman vastuullisuuskatsauksen mukaan jätteistä ohjattiin hyötykäyttöön 85 prosenttia vuonna 2012. Helmikuun 2013 lopussa pääraaka-aineen alkuperämaamerkintä oli jo yli tuhannessa tuotteessa eli noin 75 prosentissa oma merkki -elintarvikkeista. S-ryhmä tarjosi kesätyö- tai harjoittelupaikan noin 12 000 nuorelle vuonna 2012.

S-ryhmän tuoreesta vastuullisuuskatsauksesta selviää myös, että puolet S-ryhmän sähkönkulutuksesta katetaan omalla tuulivoimatuotannolla vuonna 2016. Vuonna 2013 tuulivoimalla tuotetaan 10 prosenttia ryhmän kulutuksesta ja vuoden 2014 lopussa jo 25 prosenttia. 

SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen korostaa S-ryhmän haluavan olla vastuullisuuden edelläkävijä omilla toimialoillaan.

– Olemme määritelleet S-ryhmälle vastuullisuusohjelman, jotta varmistamme etenemisemme kohti tätä tavoitetta. Ohjelma rakentuu neljästä teemasta: hyvinvointia osuustoiminnalla, henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio, vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä resurssitehokkuus.

Vastuullisuusohjelmassa painotetaan muun muassa tuotteiden jäljitettävyyttä ja alkuperän läpinäkyvyyttä, tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutusten sekä työelämän oikeuksien valvontaa ja kestävien raaka-aineiden käyttöä.

Lue asiasta lisää  lehdistötiedotteesta