SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä: Toiminnan tehostaminen loi tilaa hintojen alentamiselle


12.02.2015

S-ryhmän vuoden 2014 tulos parani selvästi edellisvuodesta toiminnan tehostamisen ansiosta. Eniten tehostaminen vaikutti SOK-yhtymässä, jonka tulos kääntyi positiiviseksi. Osuuskauppojen tulos pysyi puolestaan lähes vuoden 2013 tasolla.

S-ryhmän vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 274 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna tulos oli 226 miljoonaa euroa. Tulosparannus syntyi tiukan kulukurin ja uusien toimintamallien ansiosta. Merkittävä osa parannuksesta syntyi myös S-Pankin ja LähiTapiola Pankin fuusiosta.

— Saavutetun tulosparannuksen S-ryhmä käyttää myös jatkossa kuluttajille keskeisten päivittäistuotteiden hintojen pudottamiseen aiemmin kertomallamme tavalla. Tämä linjaus nousee osuustoiminnallisesta yritysmuodostamme, ja siinä etenemiselle meillä on strategiamme antamat selkeät askelmerkit, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo.

Toiminnan tehostaminen näkyi erityisesti SOK-yhtymän tuloksessa. Vuoden 2014 tulos ennen veroja parani merkittävästi edellisvuodesta ollen 42,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tulos oli -5,2 miljoonaa euroa.

S-ryhmän operatiivinen tulos oli 226 miljoonaa euroa, kun vuonna 2013 se oli 196 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli puolestaan 7,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli -32,1 miljoonaa euroa.

Vuosi 2014 oli kaupan alalle edellisvuoden tavoin vaikea. Kotitalouksien ostovoima heikkeni ja kulutus väheni entisestään. Tästä huolimatta S-ryhmän vähittäismyynti ylsi lähes 11,2 miljardiin euroon. Myynti laski vain 1,4 prosenttia ja vertailukelpoinen alle prosentin.

Suomen heikko taloudellinen tilanne luo pääjohtaja Heikkilän mukaan haasteita myös kuluvalle vuodelle. 

— Siksi oman toimintamme kehittämisen lisäksi toivomme, että kotimarkkinoiden kasvua ja elinvoimaisuutta tuetaan ja vältetään kuluttajien ostovoimaa supistavia veropäätöksiä.

Alueosuuskauppojen operatiivinen tulos laski hieman ja oli 218 miljoonaa euroa. Edellisvuonna tulos oli 228 miljoonaa euroa. Alueosuuskauppojen vähittäismyynti laski 0,7 prosenttia ja oli noin 10,4 miljardia euroa. Osuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 93 prosenttia ja SOK-yhtymän seitsemän prosenttia.

S-ryhmä investoi 526 miljoonaa euroa vuonna 2014. Kulusäästöjen myötä investointeja tehtiin 47 miljoonalla eurolla vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin investoinnit olivat 573 miljoonaa euroa.

Asiakasomistajien lukumäärä oli 2 156 828. Osuuskauppoihin liittyi 83 825 uutta omistajaa vuoden 2014 aikana. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yhteensä yli 360 miljoonaa euroa.  S-ryhmän toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 1 643. Määrä kasvoi yhdellä toimipaikalla edellisvuoteen verrattuna.

Ostovoiman heikkous kotimarkkinoilla ja Venäjän talouden epävarmuus heijastuvat vuoden 2015 odotuksiin. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta SOK-yhtymän operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen myös kuluvana vuonna vuoden 2014 tavoin. Koko S-ryhmän osalta kuluvan vuoden tulosodotukset ovat hieman matalammat kuin vuonna 2014.

 

 

Tiivistelmä: S-ryhmän myynti ja taloudellinen kehitys vuonna 2014

 

S-ryhmä kokonaisuudessaan

S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2014 oli 11 182 miljoonaa euroa (ed. v. 11 353 milj. euroa). Vertailukelpoinen vähittäismyynti laski 0,9 prosenttia.

S-ryhmän tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä oli 274 miljoonaa euroa (ed. v. 226 milj. euroa).

S-ryhmän operatiivinen tulos oli 226 miljoonaa euroa (ed. v. 196 milj. euroa).

Investoinnit olivat 526 miljoonaa euroa (ed. v. 573 milj. euroa).

Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta ja oli vuoden 2014 lopussa 40 292 (ed. v. 41 784).

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä 31.12.2014 oli 1 643 (ed. v.1 642)

 

Alueosuuskaupat

Vähittäismyynti oli 10 373 miljoonaa euroa (ed. v. 10 462). Myynti laski 0,7 prosenttia.

Operatiivinen tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 218 miljoonaa euroa (ed. v. 228 milj. euroa).

 

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 7 286 miljoonaa euroa (ed. v. 7 317 milj. euroa). Liikevaihto laski 0,4 prosenttia.

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 42,3 miljoonaa euroa (ed. v. -5,2 milj. euroa).

SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli 7,6 miljoonaa euroa (ed. v. -32,1 milj. euroa).

SOK-yhtymän investoinnit olivat 68,6 miljoonaa euroa (ed. v. 99,7 milj. euroa).

SOK-yhtymän henkilöstömäärä laski edellisvuodesta ja oli vuoden 2014 lopussa 8 868 (ed. v. 9 353).

 

Lisätiedot:

Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, p. 010 76 80200

Johtaja, CFO Jari Annala, SOK, p. 010 76 82040

 

SOK-yhtymän tilinpäätöstiedote löytyy osoitteesta S-kanava.fi