Taavi Heikkilä nousee SOK:n pääjohtajaksi


19.12.2013

SOK:n hallintoneuvosto nimitti torstaina SOK:n uudeksi pääjohtajaksi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilän. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2014 alussa.

SOK:n hallintoneuvosto nimitti torstaina SOK:n uudeksi pääjohtajaksi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilän. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2014 alussa.

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkaraisen mukaan Taavi Heikkilä valikoitui prosessissa, jossa tarkasteltiin kaikkiaan yli kolmeakymmentä eri nimeä. Valinnan viime vaiheessa oli mukana Heikkilän lisäksi kaksi S-ryhmän ulkopuolelta olevaa henkilöä.

— Loppusuoran ehdokkailla oli kullakin omat vahvuusalueensa, jotka menivät osin ristiin. Kokonaistarkastelussa he olivat varsin tasavertaisia, jolloin Taavi Heikkilän valintaa puolsi vahva kaupan eri toimialojen tuntemus ja työhistoria S-ryhmässä.

Uusi pääjohtaja Taavi Heikkilä on syntynyt vuonna 1962. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1988.

Ennen Osuuskauppa Hämeenmaata Heikkilä työskenteli SOK:n kehitysjohtajana ja hankintayhtiö Intrade Partnersin toimitusjohtajana. Hän tuntee hyvin myös rahoituspalveluiden kehityksen työskenneltyään 90-luvulla SOK:n rahoitusjohtajana ja oltuaan myöhemmin S-Pankin hallituksen jäsen.

Heikkilä näkee S-ryhmän ehdottomaksi vahvuudeksi sen, että neljä viidesosaa suomalaisista kotitalouksista on vahvojen alueellisten osuuskauppojen jäseniä. Haasteita puolestaan nousee kaupan toimintaympäristön voimakkaasta muutoksesta.

— Sääntelyä ollaan asteittain vapauttamassa, ulkomainen kilpailu lisääntyy ja verkkokauppa muuttaa kaupan ja asiakkaiden toimintatapoja. S-ryhmän täytyy olla mukana tässä kehityksessä aktiivisena toimijana. Jatkossa haemme kasvua jo olemassa olevista neliöistä palveluamme parantamalla, Taavi Heikkilä linjaa.

Osuuskauppojen edustaman alueellisuuden rinnalla Heikkilä uskoo jatkossa korostuvan yhä enemmän hyvän hinta-laatu-suhteen merkitys sekä toiminnan läpinäkyvyyden vaatimus.

— Tuotteissa se merkitsee parempia alkuperämerkintöjä ja alkuperän jäljitettävyyttä, hallinnossamme ja viestinnässämme puolestaan aiempaa suurempaa avoimuutta.

 Aiempi SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä erosi tehtävästään syyskuussa. Syksyn ajan pääjohtajan sijaisena on toiminut SOK:n liiketoiminnan johtaja Antti Sippola.

Lisätietoja:

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen, gsm 040 550 2932

SOK:n pääjohtaja (1.1.2014 alk.) Taavi Heikkilä, gsm 050 68 037