Tervetuloa nauttimaan Siirin Sirkuksesta


12.07.2023

Hauskaa tekemistä koko perheelle!

Lap­peen vas­taan­o­ton Siiri on har­ras­ta­nut koko elä­män­sä sir­kus­ta ja ra­kas­taa esit­tää ja opet­taa sir­kus­tai­det­ta muil­le­kin.

Mitä kaik­kea uutta haus­kaa Siiri on­kaan täksi ke­säk­si kek­si­nyt? Oh­jel­mas­sa saat­taa olla eläi­miä tai Onni Orava ja tot­ta­kai myös vähän sir­kus­herk­ku­ja.

29.6. – 3.8.2023 tors­tai­sin klo 16-18

Pou­ta­sääl­lä olem­me ul­ko­na, kau­pun­gin­ta­lon edus­ta­to­ril­la (vas­taan­ot­to­ker­rok­sen edes­sä). Sa­de­sääl­lä siir­rym­me si­sä­ti­loi­hin. 

Sirkuksen tarjoaa Original Sokos Hotel Lappee. 

Tervetuloa viihtymään!

Siirin sirkus