Uudistuva pakkausseloste tutuksi


26.06.2013

Elintarvikkeen pakkausselosteesta selviää monta asiaa, kun sitä osaa lukea. Sen tarkoitus on antaa kuluttajille riittävästi tietoa tuotteesta ostopäätöksen tueksi. Pakkausselosteet uudistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on säädetty laissa pienimpiä yksityiskohtia myöden. Jotta pakkausten merkintätavat olisivat yhdenmukaiset koko EU:n alueella, uudistettiin lainsäädäntöä elintarviketietojen antamisesta syksyllä 2011. Elintarviketuottajien pitää ottaa tavat käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.

Pakkausmerkintäuudistuksessa on kiinnitetty huomiota merkintöjen näkyvyyteen ja luettavuuteen. Niiden pitää olla helposti ymmärrettäviä ja tekstin tarpeeksi suurta. EU-asetuksen listaamat, yleisimmät allergeenit pitää korostaa pakkauksissa aiempaa selvemmin.

Ravintosisällön ilmoittaminen on uudessa asetuksessa määritelty tarkasti. Ravintosisältötaulukossa ilmoitetaan aina energian, rasvan, tyydyttyneen rasvan, hiilihydraattien sokerin, proteiinin ja suolan määrä 100 grammaa kohti. Lisäksi voidaan ilmoittaa esimerkiksi tyydyttymättömän rasvan tai kuidun määrä. Laktoosin tai kolesterolin määrää ei enää jatkossa ilmoiteta taulukossa, mutta elintarviketuottajat voivat halutessaan ilmoittaa niistä muualla pakkausselosteessa.

Suolan määrän merkintätapa on myös muuttumassa. Jatkossa suola lasketaan koko elintarvikkeen sisältämästä natriumista. Tästä syystä esimerkiksi maitopurkkien ravintosisältötaulukossa on jatkossa merkintä suolasta, vaikkei niihin olekaan lisätty ruokasuolaa.

Alkuperämaamerkinnät tulossa

S-ryhmässä pakkausselosteen merkintöihin panostetaan. Viimeisen kahden vuoden aikana kaupparyhmässä on tehty paljon töitä, jotta tieto elintarvikkeessa käytetyn pääraaka-aineen alkuperästä löytyisi kaikkien Rainbow– ja X-tra-tuotteiden pakkauksista. Tällä hetkellä merkintä löytyy 80 prosentista tuotteista.