OSUUSKAUPPAVAALIT 2022

Vaikuta Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa - asetu ehdolle 17.1.-11.2.2022

Tiesitkö, että monet meidän kaikkien arkea helpottavista pienistä ja suurista ideoista ovat lähtöisin edustajistomme jäseniltä? Oman maakunnan, ihmisten ja luonnon, hyvinvointi ovat osuustoiminnan keskeisiä lähtökohtia.

Edustajisto toimii äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen. Edustajiston tärkeimpänä tehtävänä on valvoa, että osuuskauppa toimii ja sitä kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajiston vaalit keväällä 2022. Vaaleissa valitaan 60 edustajiston jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle eli vuosille 2022-2026.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi?

  • Ehdokkaaksi voi asettua, kun on vaalien alkaessa täyttänyt 18 vuotta.
  • Ehdokkaan osuusmaksu Etelä-Karjalan Osuuskaupalle pitää olla kokonaan maksettu 31.12.2021 mennessä.
  • Ehdokkaan pitää asua Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimialueella.

Ehdokas tarvitsee asiamiehikseen vähintään kolme äänioikeutettua kannattajaa, jotka käytännössä tekevät ehdokasilmoituksen.

Kuka voi äänestää?

  • Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki 31.12.2021 mennessä pääjäseniksi hyväksytyt, osuusmaksun täyteen maksaneet, 15 vuotta täyttäneet Etelä-Karjalan Osuuskaupan jäsenet.
  • Äänestää voi vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta.
  • Jäsenalueiden ulkopuolella asuva Eekoon jäsen voi äänestää minä tahansa jäsenalueen ehdokasta.
  • Äänestysaika on keväällä, 11.-29.4.2022.

Tarkemmat ohjeet löydät säännöistä, kohdasta Edustajiston vaalijärjestys.