OSUUSKAUPPAVAALIT 2022


Kiitos äänestäneille!

Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajistovaalien äänestysaika oli 11.-29.4.2022. S-vaalilautakunta on nyt vahvistanut vaalin tuloksen. Äänestysprosentti nousi edellisestä vaalista ollen 24,2 % (22,0 % v. 2018). Äänioikeutta käytti 16 173 osuuskaupan asiakasomistajaa.

Eekoon edustajisto 2022

Edustajistovaalin 2022 tulokset

Edustajistoon valituista jäsenistä lähes puolet uusia

Eekoon asiakasomistajat valitsivat 108 ehdokkaan joukosta 60-jäsenisen edustajiston kolmelta eri jäsenalueelta. Edustajiston jäsenistä 29 on uusia, eli 48 % valittiin nyt ensimmäistä kertaa. Edustajistossa on 32 naista ja 28 miestä, jotka ovat iältään 25–74-vuotiaita.

Edustajistoon valitut ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu vaalisivuilla eekoo.fi/vaalit. Edustajistoon äänestetyistä kuusi jäsentä kuuluu Eekoon hallintoneuvostoon, joten heidän tilalleen valittiin varajäsenet.

Vaalien ääniharavat jäsenalueittain:

  • Jäsenalue 1 (Lappeenranta): Ulla Liukkonen, 521 ääntä
  • Jäsenalue 2 (Imatra, Parikkala, Punkaharju, Rautjärvi, Ruokolahti): Jani Halme, 507 ääntä
  • Jäsenalue 3 (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari): Juhani Loukkola, 282 ääntä

Etelä-Karjalan Osuuskaupan uusi edustajisto on heti vaalituloksen vahvistamisen jälkeen toimivaltainen. Virallisesti edustajisto aloittaa neljävuotiskautensa perehdytystilaisuudella ja järjestäytymiskokouksella 9.6.2022.

Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on merkittävä. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto toimii äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.

Lämmin kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäjille, onnea edustajistoon valituille jäsenille!